Všechny příspěvky autora: Spravce

Z terénu 2017

Kategorie : Z terénu

Lesní cesta

Vjezd na pozemek

Zpevněná plocha


Z terénu 2017

Měsíc:

Kategorie : Z terénu

Bourání ve stáji

Montáž oplocení

Dlažba u RD.

Zpevnění břehů,zemní práce

Terénní úpravy

Jurty, jezírko, příjezdová cesta

Odvodnění a zpevnění manipulační plochy

Branná penzion

Komunikace pro pěší

Základová deska

Zemní práce – jímka

Vjezd k rodinným domkům

Odvodnění zpevněné plochy

 


Z terénu 2016

Měsíc:

Kategorie : Z terénu

Září – listopad

Mikulovice chodníky

 


Z terénu 2016

Měsíc:

Kategorie : Z terénu

Srpen

Karlovice, Slezské Rudoltice a Vrbno p/P.


Z terénu 2016

Měsíc:

Kategorie : Z terénu

Červenec

Hošťálkovy, Slezské Rudoltice a Branná


Z terénu 2016

Měsíc:

Kategorie : Z terénu

Červen

Základová deska Holčovice


Z terénu 2016

Měsíc:

Kategorie : Z terénu

Květen

Rybník Vikantice


Z terénu 2016

Měsíc:

Kategorie : Z terénu

Duben

Terénní úpravy Branná

 


Z terénu 2016

Měsíc:

Kategorie : Z terénu

Březen

Zpevněná plocha Branná


Z terénu 2016

Měsíc:

Kategorie : Z terénu

Únor

Chodníky Město Albrechtice


Naše sociální sítě

Rubriky

Naše technika