Z terénu 2017

Z terénu 2017

Měsíc:

Kategorie : Z terénu

Bourání ve stáji

Montáž oplocení

Dlažba u RD.

Zpevnění břehů,zemní práce

Terénní úpravy

Jurty, jezírko, příjezdová cesta

Odvodnění a zpevnění manipulační plochy

Branná penzion

Komunikace pro pěší

Základová deska

Zemní práce – jímka

Vjezd k rodinným domkům

Odvodnění zpevněné plochy

 


Naše sociální sítě

Rubriky

Naše technika